Pravidla

1. Zařazení soutěží a rozdělení do kategorií

Všechny soutěže musí být předem ohlášeny a zaraženy s přesným datem konání před začátkem sezóny, soutěž nelze přidat v průběhu sezóny. O zařazení/vyřazení contestu do/z CYA Poháru rozhoduje Výkonná rada CYA.
Do hodnocení CYA Poháru budou zařazeny soutěže, kde jsou kategorie Junior Freestyle, Pro Freestyle Pro, X Freestyle.

Všechny soutěže CYA Poháru musí mít stejnou strukturu kategorií a kol, v následující podobě:

• Tricklist (nezapočítává se do poháru)
• Junior Freestyle – 1 min (započítává se do poháru)
• Pro Freestyle – 2 min (na YYMČR 3 min) (započítává se do poháru)
• X Freestyle – 1:30 min (na YYMČR 2 min) (započítává se do poháru)

Tricklist – pouze finále – všichni soutěžící jsou na pódiu najednou, na každý trick je pouze jeden pokus, komu se trick nepovede, končí.

1. Sleeper 5 sek.
2. Walk the dog 30 cm
3. Forward Pass (musí být chyceno dlaní nahoru)
4. Around the World (musí být chyceno dlaní nahoru)
5. Elevator (yoyo musí vyjet/vyletět až nad horní ruku)
6. Rock the Baby 3x
7. Stop and Go
8. Braintwister
9. Man on the Flying Trapeze
10. Double or Nothing
Tie Break – Trapéza na první pokus, případně Long Sleeper

Junior Freestyle – kvalifikace Tricklist – všichni soutěžící jsou na pódiu najednou, na každý trick je pouze jeden pokus, komu se trick nepovede, končí; finále 1 min. freestyle

1. Zipper 3x
2. Eli-Hops 3x (dotek rukou)
3. Boing-e-boing 3x
4. Plastic Whip
5. Cold Fussion
6. Kwijibo
7. Iron Whip 2x
8. Suicide 2x
9. Kamikaze
10. Spirit Bomb
Tie Break – Suicide

Pro Freestyle – kvalifikace 1 min. freestyle, do finále postupuje 15 soutěžících; finále 2 min. freestyle (na YYMČR 3 min.)

X Freestyle – kvalifikace 1 min. freestyle (pouze v případě, že je vice než 10 lidí), do finále postupuje 10 soutěžících; finále 1:30 min. freestyle (na YYMČR 2 min.)

Vítězové jednotlivých soutěží CYA Poháru jsou nasazeni do semifinále/prelims YYMČR (platí pouze pro kategorii Pro Freestyle).

 

2. Hodnocení CYA Poháru

Vítězem CYA Poháru se stává soutěžící, který po posledním závodě má na svém kontě nejvíce bodů. Každá soutěž rozděluje body takto:
1. Místo – 20 bodů
2. Místo – 18 bodů
3. Místo – 16 bodů
4. Místo – 14 bodů
5. Místo – 12 bodů
6. Místo – 10 bodů
7. Místo – 8 bodů
8. Místo – 6 bodů
9. Místo – 4 bodů
10. Místo – 2 bodů

Jeden (nejhorší) výsledek se vždy škrtá.
V případě shody bodů rozhoduje lepší výsledek z YYMČR.
Do CYA Poháru se započítávají výsledky pouze soutěžících, kteří mají na daný soutěžní rok zaplacený členský poplatek.